Rejestracja została zakończona

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby.

(Rezerwacja miejsca na Forum lub w spotkaniu „Anafilaksja, Alergia na jady owadów, Mastocytoza”, a w przypadku pakietów z noclegiem także w hotelu następuje dopiero po uiszczeniu opłaty przez uczestnika, która powinna nastąpić przed rozpoczęciem konferencji, do 7 dni od dokonania rejestracji).

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto*

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 30.06.2023
do 26.09.2023 po 26.09.2023
Uczestnik – członek PTA (pakiet pełny) 800 zł/984 zł 900 zł/1107 zł 1000 zł/1230 zł
Uczestnik – członek PTA (pakiet bez kolacji)** 600 zł/738 zł 700 zł/861 zł 800 zł/984 zł
Uczestnik – nie członek PTA (pakiet pełny) 900 zł/1107 zł 1000 zł/1230 zł 1100 zł/1353 zł
Uczestnik – nie członek PTA (pakiet bez kolacji)** 700 zł/861 zł 800 zł/984 zł 900 zł/1107 zł
Uczestnik – pielęgniarka (pakiety pełny) 700 zł/861 zł 750 zł/922,50 zł 800 zł/984 zł
Uczestnik – pielęgniarka (pakiet bez kolacji)** 500 zł/615 zł 550 zł/676,50 zł 600 zł/738 zł
Student (ostatni rok medycyny, wiek do 26 lat)** (pakiet bez kolacji)
Ilość miejsc ograniczona – maks. 20 osób
300 zł/369 zł 350 zł/430,50 zł 400 zł/492 zł
Uczestnik tylko spotkania: „Anafilaksja, Alergia na jady owadów, Mastocytoza” (27.10.2023 r. )**
Limit miejsc na spotkaniu: 100 osób
300 zł/369 zł 350 zł/430,50 zł 400 zł/492 zł
Wystawca (pakiet pełny) 800 zł/984 zł 800 zł/984 zł 800 zł/984 zł
Wystawca (pakiet bez kolacji)** 600 zł/738 zł 600 zł/738 zł 600 zł/738 zł

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%
** W przypadku pakietów bez kolacji istnieje możliwość dokupienia kolacji w dowolnie wybranym dniu w cenie 120 zł netto/147 zł brutto (VAT 23%) za 1 kolację.


Zawartość pakietów

Opłata rejestracyjna Uczestnika 8 Klinicznego Forum Ekspertów PTA obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych Forum
 • możliwość udziału w spotkaniu sekcji „Anafilaksja, Alergia na jady owadów, Mastocytoza” (https://aajm.pta.med.pl/)*,
  (Na spotkaniu obowiązuje limit miejsc – 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby z wniesioną opłatą konferencyjną)
 • wstęp na wystawę medyczną*,
 • 3 miesięczny dostęp do Internetowej Strefy Uczestnika pełniącej role teczki uczestnika*,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Forum,
 • przerwy kawowe,
 • lunch 27.10.2023,
 • kolacje 26, 27.10. 2023 (tylko pakiet pełny).

Opłata rejestracyjna Uczestnika jedynie spotkania „Anafilaksja, Alergia na jady owadów, Mastocytoza” (https://aajm.pta.med.pl/) obejmuje:
(Na spotkaniu obowiązuje limit miejsc – 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby z wniesioną opłatą konferencyjną)

 • udział w sesjach przewidzianych programem spotkania*,
 • wstęp na wystawę medyczną – tylko w dniu spotkania* ,
 • 3 miesięczny dostęp do Internetowej Strefy Uczestnika pełniącej role teczki uczestnika,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Spotkaniu,
 • przerwy kawowe,
 • lunch 27.10.2023.

* Uwaga: W przypadku pielęgniarek lub innych osób, które nie posiadają prawa do wystawianie recept lub nie prowadzą obrotu produktami leczniczymi udział jest ograniczony do sesji i części wystaw niezawierających reklamy leków recepturowych.


Opcje dodatkowo płatne

Pakiety z noclegiem – do wyczerpania miejsc noclegowych istnieje możliwość zakupu pełnego pakietu uczestnictwa z noclegiem w dniach 26-28 października 2023 w hotelu Focus Premium. Odpowiednie opcje dostępne są w formularzu rejestracyjnym.
Cena pakietu z noclegiem to kwota wynikająca z podstawowej opłaty rejestracyjnej + kwota dopłaty do pakietu z noclegiem zależna od rodzaju wybranego pokoju.

Dopłata (netto/brutto*) obejmuje nocleg ze śniadaniem w dobach: 26/27 i 27/28.10.2023:

 • Dopłata pokój 1-osobowy: 900 zł/1107 zł*
 • Dopłata pokój 2-osobowy: 1000 zł/1230 zł*

*Ceny brutto zawierają VAT 23%

    Uwagi:

 1. Faktyczna rezerwacja miejsca w hotelu (podobnie jak miejsca na Konferencji)  następuje dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
 2. W przypadku rejestracji internetowych miejsce w hotelu jest wstępnie blokowane przez okres do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji pakietu z noclegiem. W tym okresie powinna nastąpić płatność adekwatna do wybranego pakietu. W razie braku płatności miejsca są automatycznie zwalniane na rzecz innych rezerwacji. Jeżeli realizacja Konferencji w sposób stacjonarny nie będzie możliwa, zwrot wpłaty lub nadpłaty nastąpi do 30 dni od opublikowania decyzji o zmianie formy realizacji konferencji.
 3. Osoby z opłaconą podstawową opłatą rejestracyjną  mogą do 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego przedłużyć okres wstępnej bezpłatnej blokady miejsca w hotelu (maksymalnie do 25 sierpnia 2023) przez bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym. Jeżeli bezpłatne przedłużenie rezerwacji będzie możliwe, potwierdzenie przedłużenia rezerwacji wysyłane będzie mailowo na adres podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 4. Przez formularz rejestracyjny nie ma możliwości zakupu pakietu z miejscem w pokoju 2 osobowym – w sprzedaży są całe pokoje. W przypadku chęci rezerwacji wspólnego pokoju przez 2 znających się uczestników, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym. Zmiana opcji zakwaterowania, rezygnacja z zakwaterowania lub udziału w Konferencji którejkolwiek osób wspólnie rezerwujących pokój powoduje zwolnienie całego pokoju lub konieczność wniesienia dopłaty do pełnego pokoju przez drugą z tych osób.

Osoby towarzyszące, dodatkowe lunche i kolacje – osoby towarzyszące nie mają dostępu do strefy edukacyjnej i wystawowej konferencji.  Organizator przewiduje możliwość wykupienia dodatkowych posiłków i biletów na ewentualne imprezy towarzyszące Forum dla osób towarzyszących.

 • Cena (netto/brutto*) lunchu (27.10.2023): 100 zł /123 zł*
 • Cena (netto/brutto*) kolacji (26 lub 27.10.2023): 120 zł /147 zł *  za 1 kolację

*Ceny brutto zawierają VAT 23%

Imprezy towarzyszące o charakterze niemerytorycznym

Czwartek, 26.10.2023, 20:00 – 24:00: Recital muzyki autorskiej Pani Anny Hnatowicz, dyskoteka
Cena biletu 20 zł brutto (zawiera VAT 23%)*.
*Cena obejmuje wstęp na dyskotekę, nie obejmuje ewentualnych napoi i cateringu zamawianych przez uczestnika w jej trakcie.

Organizator oświadcza, że program pozamerytoryczny nie będzie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Forum), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 70 zł brutto za każdy taki incydent.


Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA!
30 1140 2004 0000 3002 8309 3353 
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „8KFEPTA”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Sp. z o.o. , ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
do 30.06.2023 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
do 25.07.2023 80% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
do 25.08.2023 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 25.08.2023 Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana, w przypadku innych form płatności na konto wskazane przez uczestnika,  w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana, a materiały konferencyjne ewentualnie dystrybuowane na miejscu nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.